Czwartek, 24 styczeń 2019 
Imieniny:

Gimnazjum Publiczne Nr 2
im. Józefa Elsnera w Grodkowie

 

49-200 Grodków ul. Mickiewicza 10 tel. (77) 415-54-34

e-mail: g2grodkow@wodip.opole.pl


Styczeń 2017 r.

STYCZEŃ 2017


31 I

Spotkania wychowawców klas z rodzicami.

W klasowych spotkaniach uczestniczyło 84 rodziców, co stanowi 56,8% ogółu.


31 I

Wojewódzki Konkurs Geograficzny.

Nasze gimnazjum było organizatorem eliminacji gminnych, w którym udział wzięło 9 uczniów z dwóch szkół: Gimnazjum Publicznego Nr 1 i Nr 2 w Grodkowie. Członkiem komisji była Grażyna Ksiądzyna.

Naszą szkołę reprezentowało sześciu uczniów: Kajetan Kowal (kl. III c), Julia Dominikowska (kl. III c), Piotr Siwiec (kl. III b), Michał Bogucki (kl. III a), Paweł Schie (kl. II b) i Miłosz Czaniecki (kl. I a).

Wyniki naszych uczniów:

I miejsce – Kajetan Kowal (kl. III c)

II miejsce – Piotr Siwiec (kl. III b)

V miejsce – Michał Bogucki (kl. III a).

Opiekun uczniów: Grażyna Ksiądzyna.


30 I

Apel dla uczniów klas I – III:

- podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I półrocze;

- wręczenie dyplomów i listów gratulacyjnych uczniom za uzyskanie miana „Ucznia Wyróżnionego”, „100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych”, „Najlepszego czytelnika w klasie i w szkole” oraz uczniom, którym przyznano stypendia motywacyjne za wyniki w nauce.


25 I

Wojewódzki Konkurs Matematyczny.

Naszą szkołę w eliminacjach gminnych reprezentowało trzech uczniów; Michał Bogucki (kl. III a), Piotr Siwiec (kl. III b) i Karolina Chudoba (kl. II a).

Wyniki naszych uczniów:

I miejsce – Karolina Chudoba (kl. II a) – opiekun Barbara Broda

III miejsce – Michał Bogucki (kl. III a) – opiekun Barbara Broda. 


24 I

Wojewódzki Konkurs Biologiczny.

Nasze gimnazjum było organizatorem eliminacji gminnych, w którym udział wzięło 8 uczniów z trzech szkół: Gimnazjum Publicznego Nr 1 i Nr 2 w Grodkowie oraz Zespołu Szkół w Jędrzejowie. Członkiem komisji była Barbara Kabaj.

Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów: Julia Dominikowska (kl. III c), Ewa Michalska (kl. III a) i Michał Bogucki (kl. III a).

Wyniki naszych uczniów:

I miejsce – Julia Dominikowska (kl. III c)

III miejsce – Ewa Michalska (kl. III a) 

IV miejsce – Michał Bogucki (kl. III a).

Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się Julia Dominikowska (kl. III c).21 I

Drużynowe zawody tenisa stołowego – eliminacje gminne.

W kategorii dziewcząt:

I miejsce – Martyna Starzyńska (kl. I a) i Wiktoria Turkowyd (kl. I b)

W kategorii chłopców:

I miejsce – Aleksander Fiałkowski (kl. II b) i Wojciech Dudzik (kl. II b).

Opiekun: Robert Prokop.

 

20 I

Wojewódzki Konkurs Fizyczny.
Naszą szkołę w eliminacjach gminnych reprezentowało trzech uczniów: Kajetan Kowal (kl. III c), Martyna Jóźków (kl. III a) i Ewa Michalska (kl. III a).
Wyniki naszych uczniów:
II miejsce – Kajetan Kowal (kl. III c)
III miejsce – Martyna Jóźków (kl. III a) i Ewa Michalska (kl. III a).
Opiekun uczniów: Genowefa Zacierka-Jóźków.

19 I

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego.
Nasze gimnazjum było organizatorem eliminacji gminnych, w którym udział wzięło 5 uczniów z dwóch szkół: Gimnazjum Publicznego Nr 1 i Nr 2 w Grodkowie. Członkiem komisji była Małgorzata Dresler.
Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów: Michał Bogucki (kl. III a), Marcelina Białek (kl. II a) i Paweł Schie (kl. II b).
Wyniki naszych uczniów:
I miejsce – Michał Bogucki (kl. III a)
III miejsce – Marcelina Białek (kl. II a)
IV miejsce – Paweł Schie (kl. II b).

 

18 I

Wojewódzki Konkurs Historyczny.
Nasze gimnazjum było organizatorem eliminacji gminnych, w którym udział wzięło 11 uczniów z trzech szkół: Gimnazjum Publicznego Nr 1 i Nr 2 w Grodkowie oraz Zespołu Szkół w Jędrzejowie. Członkiem komisji była Jadwiga Sikorska.
Naszą szkołę reprezentowało sześciu uczniów: Kajetan Kowal (kl. III c), Michał Bogucki (kl. III a), Martyna Jóźków (kl. III a), Piotr Siwiec (kl. III b), Klaudia Płonka (kl. II a) i Miłosz Czaniecki (kl. I a).
Wyniki naszych uczniów:
I miejsce – Kajetan Kowal (kl. III c) – opiekun Jadwiga Sikorska
III miejsce – Klaudia Płonka (kl. II a) – opiekun Jadwiga Sikorska
IV miejsce – Michał Bogucki (kl. III a) – opiekun Danuta Zaryczańska
V miejsce
– Piotr Siwiec (kl. III b)  – opiekun Jadwiga Sikorska.

17 I

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny.
Nasze gimnazjum było organizatorem eliminacji gminnych, w którym udział wzięło 11 uczniów z dwóch szkół: Gimnazjum Publicznego Nr 1 i Nr 2 w Grodkowie. Członkiem komisji była Danuta Zaryczańska.
Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów: Julia Bogucka (kl. III a), Michał Bogucki (kl. III a), Paweł Schie (kl. II b), Karolina Chudoba (kl. II a) i Julia Jagielska (kl. I a).
Wyniki naszych uczniów:
II miejsce – Julia Bogucka (kl. III a) – opiekun Danuta Zaryczańska
III miejsce – Michał Bogucki (kl. III a) – opiekun Danuta Zaryczańska
IV miejsce – Julia Jagielska (kl. I a) – opiekun Grażyna Ksiądzyna
V miejsce – Paweł Schie (kl. II b) i Karolina Chudoba (kl. II a)  – opiekun Stefania Maćkowiak-Konieczna.


13 I

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego.
Naszą szkołę w eliminacjach gminnych reprezentowało czterech uczniów: Julia Dominikowska (kl. III c), Michał Bogucki (kl. III a), Kajetan Kowal (kl. III c) i Paweł Schie (kl. II b).
Wyniki naszych uczniów:
I miejsce – Julia Dominikowska (kl. III c)
II miejsce – Michał Bogucki (kl. III a).
Opiekun uczniów: Grażyna Białek.

13 I

Wyjazd do Lądka - Zdroju.
Jednodniowy wyjazd turystyczno – sportowy, którego celem była nauka jazdy na nartach pod kierunkiem instruktorów.
Udział wzięło 12 uczniów z klas I – III.
Zorganizował: Krzysztof Pędziwiatr, opiekun: Beata Garncarz.

 

10, 11, 12 I

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III
- część humanistyczna
(historia i wos, język polski)
- część matematyczno – przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze i matematyka)
- język obcy (język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym, język niemiecki na poziomie podstawowym)

5 – 6 I

Dwudniowy biwak harcerski w naszej szkole.
Biwak połączony był z wyjazdem na Orszak Trzech Króli w Brzegu.
Udział wzięło 23 harcerzy, w tym 12 uczniów naszej szkoły.
Zorganizowali Krzysztof Pędziwiatr, Beata Garncarz i Maria Zioła. 

 

31 I

Spotkania wychowawców klas z rodzicami.
W klasowych spotkaniach uczestniczyło 84 rodziców, co stanowi 56,8% ogółu.

 

31 I

Wojewódzki Konkurs Geograficzny.
Nasze gimnazjum było organizatorem eliminacji gminnych, w którym udział wzięło 9 uczniów z dwóch szkół: Gimnazjum Publicznego Nr 1 i Nr 2 w Grodkowie. Członkiem komisji była Grażyna Ksiądzyna.
Naszą szkołę reprezentowało sześciu uczniów: Kajetan Kowal (kl. III c), Julia Dominikowska (kl. III c), Piotr Siwiec (kl. III b), Michał Bogucki (kl. III a), Paweł Schie (kl. II b) i Miłosz Czaniecki (kl. I a).
Wyniki naszych uczniów:
I miejsce – Kajetan Kowal (kl. III c)
II miejsce – Piotr Siwiec (kl. III b)
V miejsce – Michał Bogucki (kl. III a).
Opiekun uczniów: Grażyna Ksiądzyna.

 

30 I

Apel dla uczniów klas I – III:

- podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I półrocze;
- wręczenie dyplomów i listów gratulacyjnych uczniom za uzyskanie miana „Ucznia Wyróżnionego”, „100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych”, „Najlepszego czytelnika w klasie i w szkole” oraz uczniom, którym przyznano stypendia motywacyjne za wyniki w nauce.

 

25 I

Wojewódzki Konkurs Matematyczny.
Naszą szkołę w eliminacjach gminnych reprezentowało trzech uczniów; Michał Bogucki (kl. III a), Piotr Siwiec (kl. III b) i Karolina Chudoba (kl. II a).
Wyniki naszych uczniów:
I miejsce – Karolina Chudoba (kl. II a) – opiekun Barbara Broda

III miejsce – Michał Bogucki (kl. III a) – opiekun Barbara Broda.

24 I

Wojewódzki Konkurs Biologiczny.
Nasze gimnazjum było organizatorem eliminacji gminnych, w którym udział wzięło 8 uczniów z trzech szkół: Gimnazjum Publicznego Nr 1 i Nr 2 w Grodkowie oraz Zespołu Szkół w Jędrzejowie. Członkiem komisji była Barbara Kabaj.
Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów: Julia Dominikowska (kl. III c), Ewa Michalska (kl. III a) i Michał Bogucki (kl. III a).
Wyniki naszych uczniów:
I miejsce – Julia Dominikowska (kl. III c)
III miejsce – Ewa Michalska (kl. III a)
IV miejsce – Michał Bogucki (kl. III a).
Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się Julia Dominikowska (kl. III c).

 

 

21 I

Drużynowe zawody tenisa stołowego – eliminacje gminne.
W kategorii dziewcząt:
I miejsce – Martyna Starzyńska (kl. I a) i Wiktoria Turkowyd (kl. I b)
W kategorii chłopców:
I miejsce – Aleksander Fiałkowski (kl. II b) i Wojciech Dudzik (kl. II b).
Opiekun: Robert Prokop.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum Publiczne Nr 2

im. Józefa Elsnera w Grodkowie

49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 10

tel. (77) 415-54-34

  • Data aktualizacji: 2017-06-30 13:39:48
  • Licznik odwiedzin: 723608