Piątek, 17 sierpień 2018 
Imieniny:

Wizja i obwód szkoły

  Wizja, misja i główne kierunki szkoły

  Misja naszego gimnazjum

  Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni.
  Zasada partnerstwa stanowi podstawę wszystkich naszych działań.

  Wizja naszego gimnazjum

  Nasze gimnazjum jest wspólnotą:

  • młodzieży, która pragnie zdobyć wiadomości i umiejętności przedmiotowe i ponadprzedmiotowe;
  • nauczycieli, którzy stawiają uczniom wysokie wymagania;
  • pracowników niepedagogicznych, którzy współuczestniczą w realizacji celów szkoły;
  • rodziców, którzy współprzyczyniają się do rozwoju swoich dzieci.

  Nasze gimnazjum jest placówką dobrze wyposażoną i gotową do prowadzenia ciekawych zajęć obowiązkowych i różnorodnych zajęć dodatkowych.
  Nasze gimnazjum jest miejscem bezpiecznym zarówno dla uczniów, jak i pracowników.
  Nasze gimnazjum ma wielu sojuszników w lokalnym środowisku.
  Uczniowie naszego gimnazjum są przygotowani do brania odpowiedzialności za swoje zachowanie i naukę.
  Absolwenci naszego gimnazjum są dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia.

  Główne kierunki rozwoju naszego gimnazjum

  1. Wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej przy zastosowaniu technologii informacyjnej oraz wdrażanie ich do samodzielności w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy.
  2. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
  3. Przygotowanie uczniów do współzawodnictwa na rynku pracy.
  4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.

  Gimnazjum Publiczne Nr 2

  im. Józefa Elsnera w Grodkowie

  49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 10

  tel. (77) 415-54-34

  • Data aktualizacji: 2017-06-30 13:39:48
  • Licznik odwiedzin: 648225