Poniedziałek, 17 grudzień 2018 
Imieniny:

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw 

Dyrektor

Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 2 im. Józefa Elsnera:
mgr Janina Pędziwiatr
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1500

Administracja

Sekretarz Gimnazjum Publicznego Nr 2 im. Józefa Elsnera:
mgr Ewelina Czopek - Mrożek
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500
gp2grodkow@wodip.opole.pl

Skargi i wnioski
przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 do 1500
oraz w każdą drugą środę miesiąca od 1500 do 1530

Sprawy prowadzone przez szkołę:

1. Obowiązek szkolny:
    - zapisy do szkoły
      (zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły)
    - ewidencja uczniów
    - arkusze ocen i dzienniki
2. Sprawy administracyjne:
    - zezwolenia i zwolnienia
      (indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego,
       informatyki, z nauki drugiego języka obcego,
          * zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek
             rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły *,
    - wydawanie legitymacji uczniowskich (wydaje sekretariat),
    - wydawanie zaświadczeń,
    - wydawanie duplikatów,
3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
    - wnioski do Sądu Rodzinnego,
    - skierowania do Poradni,
4. Sprawy kadrowe:
    - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
5. Sprawozdawczość:
    - raporty,
    - sprawozdania,
6. Archiwum:
    - akta osobowe pracowników,
    - arkusze ocen
    - dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
    - protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
    - protokoły Rady Rodziców,
    - księga zarządzeń dyrektora szkoły.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Ania
e-mail: bok@pro3w.pl
Data publikacji: 2013-06-19 11:31:00
Wyświetl historię zmian »

Gimnazjum Publiczne Nr 2

im. Józefa Elsnera w Grodkowie

49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 10

tel. (77) 415-54-34

  • Data aktualizacji: 2017-06-30 13:39:48
  • Licznik odwiedzin: 707543