Czwartek, 24 styczeń 2019 
Imieniny:

Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działania

Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Józefa Elsnera w Grodkowie ul. Mickiewicza 10 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Uchwały Nr IV/49/99 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Grodkowie
  2. Uchwały Nr XVII/179/01 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie nadania imienia publicznemu gimnazjum
  3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Grodków
www.grodkow.pl

Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty
www.kuratorium.opole.pl

Kompetencje

Organami Gimnazjum Publicznego Nr 2 im. Józefa Elsnera w Grodkowie są:

  1. Dyrektor Gimnazjum
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Uczniowski
  4. Rada Rodziców

Zadania organów określa Statut Gimnazjum Publicznego Nr 2 im. Józefa Elsnera w Grodkowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Ania
e-mail: bok@pro3w.pl
Data publikacji: 2013-06-19 11:30:00
Wyświetl historię zmian »

Gimnazjum Publiczne Nr 2

im. Józefa Elsnera w Grodkowie

49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 10

tel. (77) 415-54-34

  • Data aktualizacji: 2017-06-30 13:39:48
  • Licznik odwiedzin: 723566