Poniedziałek, 17 grudzień 2018 
Imieniny:

Osoby funkcyjne

Dyrektor: mgr Janina Pędziwiatr

Uprawnienia i obowiązki określają: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, w zakresie nieuregulowanym w wymienionych ustawach – przepisy Kodeksu Pracy.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Ania
e-mail: bok@pro3w.pl
Data publikacji: 2013-06-19 11:30:00
Wyświetl historię zmian »

Gimnazjum Publiczne Nr 2

im. Józefa Elsnera w Grodkowie

49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 10

tel. (77) 415-54-34

  • Data aktualizacji: 2017-06-30 13:39:48
  • Licznik odwiedzin: 707540