Poniedziałek, 17 grudzień 2018 
Imieniny:

Majątek podmiotu

Struktura własnościowa i majątek

 1. Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Józefa Elsnera w Grodkowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem Gminy Grodków.
 2. Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Józefa Elsnera w Grodkowie dysponuje nieodpłatnie powierzonym na czas nieoznaczony prawem trwałego zarządu na nieruchomości gminnej zabudowanej, obejmującej działki:

  * Nr 307 o pow. 0,0638 ha,
  * Nr 362 o pow. 0,1014 ha

  położonej w Grodkowie przy ul. Mickiewicza 10 i 13, zapisanej w Kw. Nr OP1N/00038754/9 wraz z obiektem – Gimnazjum Publicznego Nr 2 z przeznaczeniem na cele – Gimnazjum Publiczne.
   
 3. Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Józefa Elsnera w Grodkowie nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet Gminy Grodków.  
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Ania
e-mail: bok@pro3w.pl
Data publikacji: 2013-06-19 11:31:00
Wyświetl historię zmian »

Gimnazjum Publiczne Nr 2

im. Józefa Elsnera w Grodkowie

49-200 Grodków, ul. Mickiewicza 10

tel. (77) 415-54-34

 • Data aktualizacji: 2017-06-30 13:39:48
 • Licznik odwiedzin: 707532